Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany

Firma Led- Europe Sp. z o.o. w 2021 r. podjęła współpracę z Polskim Klastrem Budowlanym- Krajowym Klastrem Kluczowym,
za pośrednictwem którego korzysta z dofinansowana w ramach poddziałania 2.3.3
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych i bierze udział w IV edycji projektu
SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej.

Edycja IV - Strona Polskiego Klastra Budowlanego